Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Brabants

Alaaf!


25 euro Da geef ik voor oew kop, as gum zelf uitbeent.

als je denkt het is goed

Alles went behalluve Bloalse wend. (wend = wind, cf. windbuil)

Niks mis mi

Assie ger blert, dan blert ie ger.

Ik weet wel wa gij kent, van goei brood stront maken.

Als ge het nie wit dan doede ut mee kit

als ge het nie wit kende ut altijd nog behange

agget mar luuk eet

agge mar leut het

Grotter boeren of nun bok houen

Verlegen goed deugd niet

tatjes hebben

Zijde geraokt?

Zedde nouw goaw gek

Zedde zot, zedde benukt

Hegge ‘ t oavend bèssem?

zijde gij nouw van de pot gerukt!!!!

beter un kort en goei leven as un lang en slecht

din’t hast in munne box

bet ie ek um aai

blie der af me aow peggen

hek niks mee te stellen

Dè minne gai nie war?

da gaot as un flutje van ne cent

Des hendig

Om de dooie doad ni.

Da’s een skon plaaike

Des ún lekker wééf

Gij bent nog nie zo’n kleine stommerik.

das kei weite weg Weeg

Das kwaoliteit baas van den bovenste plaank!

Da gaot dr goe in!

Das goei voeier

da zen goei botterhammen

germ

dè is toch wè?!

Dès vuste wait weg!

Da ge bedankt zèt dè witte war!

Da hedde wellus

da witte nie, kunde nie wete

de kumt nog wel

Ge lieg ut

Dè minde nie

Dè snapt unnen boer mee éénen errem nog wel

Dat zou ook een leuk idee geweest kunnen zijn!

da wit ik tog ok nie gek!

Da witte tonnie

de koei lupte en ze viel um

D’ urste krèij vêngt de piere.

de heit hangt binne

dieën auto rai schailijk

die gasten hebben ut wir begaaid

die vent die spoort nie

lop nie in zeuven slooten tegelijk

Eg waor Ah gah tog fietse mahn.

dur eene gaon vatten

een strant menneke

unne bult op oewe kop hebben

un toerke maffen

un zotte spol

unne goeie haan is nie vet

deur de kordons gaon

unne koaren doen

un tas koffie

Een bakje lauwe klats

van un schon toffel itte nie lang

Un vêrreke anzette

ut begaaien

ze goed uitgemeten krijgen

hij is zo dwars as een remhout

zo zout as brem

mee iets in oewe kop zitten

hij vliegt dur op es unne haon op unne kroeselbos

Ekkes mun klauwuh wassuh

ik rij ouw zo omverre heej

de geit verpinne

dun hond uit gaon laoten

ge kunt vur un eindje worst gin heel verreke in huis hoale

Gôôl, daor komt gin goei gèèt vandaon!

helveg

met ut botte bijltje hakken

stampuh jonge

dagge bedaankt zij, dah witte war

Is ut perd al gewasse en de waai al gemaaid?

Hedde al n’vrijer

Hedde gij da gezeet ghad? Mende da werklik woar? Hoe doede gij da? Hoe doede gij da? Hoe hedde gij da gedoan?

hedde wir te veul gezooppe

hedde gij da gezeet gehad

Hedde ge da gezeet gehad, minde da werkelijk woar hoede de ge da hoe de gij da, hoe hedde ge da gedan?

kei (kai)

Voart ebbe

‘t innigste goeie dah uit Rotterdam komt, is d’n trein naor Eindhoven

Houdoe!

Da is ok!

werd door een brabantse tante gebezigd

‘t is nu of tenooi

Tis Wa

het nooi doen

het is op goei komende wegen

tegen den draod in gaan

godnondeju nou

Hij doet ok zúíver niks!

hij had ut zun eigen in zunne kop gezet

zen maog speulde op

Die het zeker nun klap van de molen gehad, ofwa

He is vôr d’n duvel nie bang

da zittie da tie da wou

hij wier pers van kwaaiigheid

hij zaat um goed te rijen

hij zee dur ginnen ene

Hij zee ter ginne ene

hij hieuw dur zunne kop over

hoe hedde gij da gezeed gehad hoe hedde gij da gedoan, hoe doedde gijda, hoe doedde ge da, hoe hedde ge da gedoan

Oe waai môk nog?

hoe kende iets eroit flikkere

wè schuft dà

op den schupstoel zitten

iemand duruit bossen

ik pak de biezem

K’goai effekes noar opa’s en oma’s

ik goa nie vur un stukske worst un hil vereke (vent) in haus hoalen!

Ik naai deruit

‘t zal me verrekke

ik suk het nie

k zuuk da nie

‘k zit nie op unne skupstoel

i’kou van oe

Ik hoe van oe

ik ken et missen es kiespijn

Kiek kwaam lest Jokes nog tegen, ze ed mij toen gezeejen da’k moes zeggen da’t zondag ginne mis is.

ik moes van oos moeder na bed

ksnap er de balle niej van

Ik goa zuutjes aon op haus af

Keb èk gin lèren bakkus

Ik wor sjiebekes

ik heb er voorts een beetje tabak van

In Aole is niks te haole

in vergelijking met

Kende ge da êten?

of nie dan?

Ja da denk

ge bent unne skoellie

je bent heel aardige

Gé het ut of gé het ut nie

De os is nog niet vet

ge ken de groete uit broabant kreége

Ge bent nog nie zo stom as ge d’r uit ziet

Ge mot nie maauwe

gu mot mee oe poten van m’n jong blijve

ge wittut nie. kweet ut nie

ge wit oit noit nie

Gai moogt verrekkuh

Witte wè gai kan…

Wa is da toch

Gij zijt un koekwaus

gij zijt nun aorige

gij kreed nog geld van mij ofnie?

En gij mot oew bakkus houwuh.

kende gij et

Kiek, (das wa ‘ k bedoel)!

Ik ben afgewerkt

dur us goed onder maaien

un baksku koffie of thee

kauw voet

Heb ik een houteren bakkus

schét toch un end umhoog

Bende gij doof ofzo?

Kenne gij da effekes veur mè deun?

Kunde gij ekkes op menne keinder lette?

Lig nie zo te muiken

gifde gij mijn ffkes een stukske kaes

De een mag de koe strelen, en de ander mag nie over het hek kijken.

Miekes, wa bende toch zwert!

menne mens

ons vrouw

die van Oos vrouw

ne kleine willen hebben

motte gij un kus vn unné echte broabander

Motte gij butsen

Neffe den Naldi

tussen de fib en de faillie

Niks geleje

Ohhh, Unne zitmeiier

poep stinkt

ullie de gullie dn ullien ok

vuulikke

we hebben bessem

ge bent unne schaafloper

Apperentie moake

paoterskepke

Krek wà k wou en nou hè k ut

slaai meej ajuin meej aai meej êrêpel

Slaoi meej aai meej juin meej èèrepel

den bekker krijgen

Ollien ollie de ollien ok in?

Die proat stads meej heikaants

allé tot in den drooij

Houdoe wàr

vulste veul

vergitte gij oew jaske nie

Pietjes op oew tebbes

Pietjes op oew tas

vur sles

bij ut kruske de kerk uitgaon

Gemak voar nie

Woars die klèèn

Wa dochte gij

wa dun boer niej kent da vreêttie nie

hoeist nou

Wa nen boer nie kent, dè vrit ie nie

Weh unne boer nie kent, deh vret ie nie

wanne klippel

Wanne kwats

wa hedde gai doar

Wa sjouwde gij?

Wavvurre n’ woage hedde gij?

we veur une plate kar rijde gij

wa motte hebbe?

wa lulde?

wa zeede gij?

Wè zeejde gij?

We zulluh wel kijken, dan kennuh we nog zien

witte gij da

hij zee: tis kort dag aon ut worre

As ge goit, kriedum vaneiges terug in ou gezeecht

As ge slaopt de ge lacht, dan ben de mergevruug blij

Van wie bende gij dur jeenuh

wilde ge vanoavond iets goan doen

Op het pleintje van de Bottelroosstraat in Boakel

ullie hebben ut vurballemont

ze wou ne kleine

zo lomp as ut achterend van un varreku

kekt um leut hebbe

zo scharp as un vlimmeke

zodu ut moakt, zo hedde ut

zè da zè zuut zat zen

schup da vuol ding den heg in