Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Pi cheatsheet

Niet allemaal puur Raspberry Pi specifiek

Algemene handige commando’s

Wat Commando
Default username/password Raspberry Pi OS (voorheen raspbian) pi/raspberry
Controleren welke DNS server de Raspberry Pi heeft gekregen sudo nano /etc/resolv.conf
Config menu Raspberry Pi starten sudo raspi-config
IP adres van PI bekijken ifconfig
Hostname van PI bekijken Hostname
Tekstbestand aanpassen nano <locatie/bestand> eventueel met Sudo voor rechten
Commando uitvoeren met extra rechten sudo <command>
Message buffer van de kernel tonen (jaja). Als je Pi bijvoorbeeld te weinig spanning heeft, zie je dat daar staan dmesg
Directory weggooien met alles erin, zonder te vragen rm -r -f <directory>
Uitgebreide lijst van onderdelen in een directory. Ook verborgen directories met een . ervoor bijvoorbeeld ls -al
Package weggooien sudo apt-get purge samba

Updaten van je Pi

Wat Commando Opmerkingen
Update and upgrade raspbian sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -
Updaten na grotere wijzigingen sudo apt-get update --allow-releaseinfo-change Te gebruiken als er grotere wijzigingen in repo’s zijn waar de update over gaat zeuren, denk aan major releases en bij de foutcode This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
Dist. upgrade sudo apt-get dist-upgrade Gebruik je eigenlijk nooit
Firmware update sudo apt-get install rpi-update en vervolgens sudo rpi-update Gebruik je ook bijna nooit
Pi-hole updaten pihole -up Lekker snel eenvoudig je pihole updaten