Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Tussen neus en lippen door

Geensnor had een nieuwsbrief getiteld “Tussen neus en lippen door”. Helaas heeft Elon Musk de stekker uit Revue getrokken waardoor we niet verder kunnen. Zodra we weer een geschikte nieuwsbrief tool gevonden hebben, laten we het weten!