Skip to main content Link Menu Expand (external link) Document Search Copy Copied

Problemen

En hoe je ze op kan lossen…

Je SSH client verwacht op het betreffende IP adres een ander apparaat

Dan krijg je deze error WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!

Dan moet je even dit doen ssh-keygen -R <ip van het apparaat waar je naartoe wil ssh-en>